LAATUHAMMAS­HOITOA LAATU­HEVOSILLE

Kalenteri

Vk 32 - Roi, Kittilä, Tornio
Vk 35 - Ahvenanmaa
Vk 36 - Vaasa, Kokkola, Oulu
Vk 37 - Kuopio, Pieksämäki, Varkaus
Vk 38 - Savonlinna, Parikkala, Imatra, Lpr

Hevosesi hyvin­vointi läh­tee ter­veistä ham­pai­sta ja toimi­vasta puren­nasta! Jo­kainen hevo­nen an­sait­see perus­teel­lisen hammas­tarkas­tuksen ker­ran vuo­teen!

Hevosten ham­paiden hoi­toon eri­kois­tu­neen eläin­lääkä­rin palve­luita nyky­aikai­silla väli­neillä ja van­kalla ammatti­taidol­la, toimi­alueena koko Suomi.

previous arrow
next arrow
Slider