LAATUHAMMAS­HOITOA LAATU­HEVOSILLE

Kalenteri

Vk 50: Kainuu, Joensuu, Imatra
Vk 51: Lappeenranta, Mikkeli
Vk 52: Joululoma
Vk 01: Joululoma
Vk 02: Kokkola, Sievi, Raahe, Oulu
Vk 03: Varkaus, Pieksämäki, Joensuu
Vk 04: Imatra, Parikkala

Hevosesi hyvin­vointi läh­tee ter­veistä ham­pai­sta ja toimi­vasta puren­nasta! Jo­kainen hevo­nen an­sait­see perus­teel­lisen hammas­tarkas­tuksen ker­ran vuo­teen!

Hevosten ham­paiden hoi­toon eri­kois­tu­neen eläin­lääkä­rin palve­luita nyky­aikai­silla väli­neillä ja van­kalla ammatti­taidol­la, toimi­alueena koko Suomi.

previous arrow
next arrow
Slider