Miksi sähköraspaus

Hevosen raspaaminen sähköraspeilla vaatii aina rauhoituksen, ilman rauhoitusta se ei ole turvallista.

Sähköraspeilla voidaan keskittyä hyvinkin pieneen alueeseen yksittäisessä hampaassa, jolloin työn tarkkuus ja laatu paranevat. Hampaiden elinikä myös pitenee, kun raspataan vain korkeita ongelmakohtia. Käsiraspeilla on mahdotonta keskittyä vain yhteen pieneen kohtaan.

Hevosen ollessa rauhoitettuna sähköraspeilla voidaan myös raspata etuhampaat. Etuhampaiden raspaus on erittäin tärkeä osa hammashoitoa, sillä niissä on paljon asentovirheitä.

Sähköraspaus on myös fyysisesti helpompaa hammaslääkärille!