O zębach

Regularna opieka stomatologiczna powinna być dla konia tak samo ważna jak opieka kowala.

Koń to zwierzę roślinożerne, które może przetrwać przed drapieżnikiem dzięki ucieczce. Nie tylko zdrowe nogi gwarantują mu życie ale także zęby, dzięki którym może pobierać pokarm i produkować potrzebną energię do ucieczki. W naturalnym środowisku koń na przeżuwanie pokarmu poświęca 13-16 godzin dziennie. Jego dieta oparta jest głównie na trawie i ziołach. Natomiast w warunkach hodowlanych koń przeżuwa tylko 3 godziny dziennie i co więcej, zjada głównie siano, śrutowane zboże oraz różnego typu ziarna. W naturalnym środowisku w czasie przeżuwania trawy koń wykonuje 58-66 ruchów żuciowych na minutę. W warunkach domowych gdy pobiera inny pokarm wykonuje 100-105 ruchów żuciowych na minutę. Co ciekawe koń w przeciwieństwie do człowieka wykonuje szczęką ruchy poziome. Jedząc pokarm naturalny wykonuje bardzo obszerne ruchy, natomiast przy pobieraniu siana zakres ruchów się zmniejsza. Prowadzi to do różnorodnych procesów chorobowych w jamie ustnej, na przykład ostrych krawędzi zębów. Konie żują po obu stronach jamy ustnej i zmieniają stronę dosyć często.

Wszystkie zęby stałe u konia są w wieku 5 lat. Po tym czasie zęby mogą urosnąć jeszcze kilka centymetrów na wysokość do momentu kiedy przestają się rozwijać i zaczynają ulegać ścieraniu. Proces ścierania trwa do czasu śmierci konia lub całkowitego zniszczenia zęba. Prawidłowo wykształcony ząb osiąga wysokość 10 cm, co roku ściera się o około 2-3mm.

Koń posiada 44 zęby stałe (po 11 w każdym łuku zębowym). W żuchwie i szczęce wyróżniamy 6 siekaczy, 2 kły (występują u ogierów i wałachów), dodatkowe 2 zęby wilcze (najczęściej w szczęce), 6 zębów policzkowych (3 trzonowce i 3 przedtrzonowce). Zęby sieczne oraz policzkowe są ułożone ściśle obok siebie, pomiędzy nimi nie powinno być przerw.

Co ciekawe zęby policzkowe szczęki są szersze niż żuchwy. Ich powierzchnia żuciowa jest pod kątem 15 stopni. Dzięki temu oraz strukturze powierzchni zęba koń staje się doskonałym zwierzęciem żującym.