Allmänt

Regelbunden skötsel av tänderna genom kontroller och åtgärder är lika viktigt som att sköta hovarna regelbundet.

Hästen är ett bytesdjur vars överlevnad hänger på friska ben så att den kan fly från rovdjur och friska tänder att tugga med för att få energi och orka springa. Under naturliga förhållanden äter en häst dagligen mellan 13–16 timmar medan den nutida husdjurshästens måltider kan vara begränsade till sammanlagt tre timmar. I naturen äter hästen dessutom foder den är anpassad för, dvs. gräs, medan hästen som husdjur närmast äter hö och olika slags korn eller pellets. När hästen äter hö gör den 58–66 tuggrörelser i minuten medan tuggrörelserna uppgår till 100–105 per minut när den äter gräs. I motsats till människan, som tuggar maten genom att röra på underkäken upp och ner mot överkäken, rör hästen på underkäken i sidled mot överkäken. Denna sidledes rörelse är maximal när hästen äter gräs. Rörelsen blir betydligt mindre när hästen äter hö, korn, pellets, gröt o.a., vilket orsakar olika tandproblem, till exempel vassa tandkanter. Hästen tuggar alltid med en sida åt gången och byter regelbundet sida.

Hästen borde ha alla sina permanenta tänder vid fem års ålder. Därefter växer tänderna ett par år i längd. När tänderna når sin slutliga längd skjuts de fram från käkbenet under hela hästens livstid eller tills de är nerslitna. De permanenta tänderna kan som längst vara 10 cm och i en optimal situation skjuts de ut från käkbenet i den mån de nöts, det vill säga ungefär 2-3 mm per år.

Hästen har som mest 44 tänder. I över- och underkäken finns sex framtänder, två hörntänder (vanligast hos hingstar och valacker), möjligen två vargtänder (vanligast i överkäken) och sex kindtänder (tre premolarer och tre molarer). Framtänderna och kindtänderna bildar täta tandrader. Mellan tänderna ska det inte finnas något mellanrum. Anmärkningsvärt är att de övre kindtänderna är bredare än de undre kindtänderna. Därtill lutar kindtändernas tuggyta ungefär 15˚ åt sidan. Dessa egenskaper kombinerade med den räfflade tandytan betyder att hästens tänder väldigt effektivt kan mala fodret.