Hur man förbereder sig för tandbehandling?

  • Temperaturen på behandlingsplatsen ska vara ≥ 0°C. Vid köldgrader fryser vattnet som går genom arbetsredskapen.
  • Ett eluttag ska finnas inom 20 meters avstånd.
  • Om det inte finns rinnande vatten på stallet ska det finnas en hink med vatten per häst.
  • En box, stallgången, skötselplatsen – i princip vilket som helst ställe som är lugnt och lämpar sig för behandlingen så länge dörren till stället/ bredden på gången är minst en meter så att det är möjligt att flytta på redskapen.
  • Behandlingen tar ungefär en timme per häst. Nämn gärna också om du vet att hästen har ett problem som kräver mer tid, till exempel diastema, när du reserverar tiden. Ha förståelse för att det ibland finns överraskningar i munnen som drar ut på tiden.
  • Alla hästar sederas så att vården ska vara behagligare för dem. Då biter de mindre eller inte alls på munstegen som finns till för att minska på belastningen i käkleden. Sederingen gör det också möjligt att noggrant undersöka munhålan och säkrar ett tryggt utförande av arbetet för veterinär och häst.