Varför ger man lugnande medel?

Genom att sedera hästen skapar man en trygg arbetsmiljö både för hästen och tandläkaren. Hästen är ett flykt- och flockdjur och tandvården kan vara en stressig situation som håller på i en timme eller längre. Med hjälp av lugnande medel kan hästen slappna av och låta bli att fästa uppmärksamhet vid omgivningen.

En noggrann munkontroll är endast möjlig under sedering. Då maler eller biter hästen inte på munstegen och rör inte heller vilt på tungan, vilket möjliggör en bättre synlighet i munnen. En sederad häst kan också raspas med tandslip, utan lugnande medel är det inte tryggt.

Hästen ges så lite lugnande medel som möjligt men ändå tillräckligt för att munnen ska vara lugn. Ofta använder man en kombination av lugnande och smärtstillande medel. Vid behov kan man ge mer medicin under raspningen. I allmänhet tål hästarna lugnande medel bra. Riskerna med sedering är minimala.