Problem

Framtänderna

Framtändernas ventrala rundning (leende)
 • DEFINITION: när man ser på hästens framtänder framifrån avviker de från den normala raka linjen och bildar en konvex linje neråt så att hästen ser ut att le. De yttersta tänderna i underkäken är för långa jämfört med motsvarande tänder i överkäken.
 • ORSAK: kan bero på onormal tuggcykel på grund av avvikelser i kindtänderna eller att de främre mjölktänderna lossnar sent.
 • FÖLJDER: hästen kan inte använda en normal tuggcykel, vilket leder till att kindtänderna slits ojämnt.
 • LÖSNING: regelbunden raspning av framtänderna (längd och riktning).
Framtändernas dorsala rundning (grin)
 • DEFINITION: när man ser på hästens framtänder framifrån avviker de från den normala raka linjen och bildar en bågig linje uppåt så att hästen ser ut att göra en grimas. De yttersta framtänderna i överkäken är för långa jämfört med motsvarande tänder i underkäken.
 • ORSAK: beror ofta på luftsnappning eller krubbitning. Kan också bero på onormal tuggcykel på grund av avvikelser i kindtänderna eller att de främre mjölktänderna lossnar sent.
 • FÖLJDER: hästen kan inte använda en normal tuggcykel, vilket leder till att kindtänderna slits ojämnt.
 • LÖSNING: regelbunden raspning av framtänderna (längd och riktning).
Framtändernas snedbett
 • DEFINITION: när man ser på hästens framtänder framifrån avviker de från den normala raka linjen och bildar en sned linje. Framtänderna i överkäken är på ena sidan av munnen för långa och framtänderna i underkäken på motsatt sida för långa. Linjen kan vara sned åt vilket håll som helst och beroende på vilken sida av underkäken som är för hög definieras snedheten som DGL3 eller DGL4.
 • ORSAK: snedheten kan utvecklas med tiden om hästen tuggar mer med ena sidan av munnen. Kan också bero på luftsnappning, krubbitning eller avvikelser i kindtänderna.
 • FÖLJDER: hästens kindtänder kan nötas för mycket på den ena sidan och för lite på den andra sidan så att kindtänderna på den andra sidan blir för långa och bildar ett saxbett.
 • LÖSNING: regelbunden raspning av framtänderna (längd och riktning).
Fel vinkel på framtänderna
 • DEFINITION: när man ser på tänderna från sidan möts framtändernas tuggyta i en viss vinkel jämfört med lanerna i underkäken. Om man ritade en linje mellan tuggytorna borde den träffa hästens käkled. Vanligen går denna linje ändå ovanför käkleden eller mera sällan under käkleden.
 • ORSAK: framtänderna raspas och styrs inte regelbundet, de flyttar på sig och hamnar i fel vinkel av sig själv.
 • FÖLJDER: med tiden börjar framtänderna skjutas framåt. Då ligger framtänderna inte längre i samma linje med käkleden. När huvudet sedan höjs och underkäken rör sig bakåt blir mellanrummet mellan kindtänderna större.
 • LÖSNING: regelbunden raspning av framtänderna (ny riktning).
Överbett
 • DEFINITION: framtänderna i överkäken kommer framför framtänderna i underkäken.
 • ORSAK: vanligen ett ärftligt fel.
 • FÖLJDER: de övre framtänderna växer och blir för långa. Hästen kan inte använda en normal tuggcykel, vilket leder till att kindtänderna slits ojämnt. Om hela överkäken är längre än underkäken möts inte kindtänderna heller, vilket leder till att det bildas hakar både uppe och nere. Det är också möjligt att endast intermaxillärknotan är för lång så att kindtänderna, men inte framtänderna, ligger mittemot varandra. Då bildas inte hakar i samma skala.
 • LÖSNING: regelbunden raspning av framtänderna (längd och riktning), när kindtänderna raspas är det viktigt att avlägsna hakarna.
 • Det är viktigt att kontrollera fölets bett genast efter födseln eftersom man kan försöka korrigera ett överbett med en renlärig raspning i ett tidigt skede. Fråga mer!
Underbett
 • DEFINITION: framtänderna i underkäken kommer framför framtänderna i överkäken.
 • ORSAK: vanligen ett ärftligt fel.
 • FÖLJDER: de nedre framtänderna växer och blir för långa. Hästen kan inte använda en normal tuggcykel, vilket leder till att kindtänderna slits ojämnt. Om hela överkäken är längre än underkäken möts inte kindtänderna heller, vilket leder till att det bildas ramper och hakar i dem. Det är också möjligt att endast intermaxillärknotan är för lång så att kindtänderna, men inte framtänderna, ligger mittemot varandra.
 • LÖSNING: regelbunden raspning av framtänderna (längd och riktning), när kindtänderna raspas är det viktigt att avlägsna hakar och ramper.
 • Det är viktigt att kontrollera fölets bett genast efter födseln eftersom man kan försöka korrigera ett underbett med en renlärig raspning i ett tidigt skede (vid ungefär 3 månaders ålder). Det är ändå svårare att korrigera ett underbett än ett överbett. Fråga mer!

Hörntänder

Tandsten
 • DEFINITION: en tandsjukdom där bakterierna i munnen bildar plack på tandytan. Mineralerna i saliven gör placken hård och bildar gulaktig tandsten.
 • ORSAK: tandsten hittas vanligen i hästens hugg-/hörntänder eftersom de ligger nära spottkörtlarnas kanaler. Tandsten i framtänderna är också vanligt. Tandsten är ett mycket individuellt problem och ibland kan en alltför mineralrik utfodring vara en delfaktor i att tandsten bildas. Om tandsten däremot bildas i kindtänderna är det ett tecken på att hästen av någon anledning inte maler fodret med just den sidan av munnen.
 • FÖLJDER: tandsten är en utmärkt miljö för bakterier och leder till tandköttsinflammation eller i värsta fall till en inflammation i tandens stödjevävnad.
 • LÖSNING: borttagning av tandsten.

Kindtänder

Vargtänder
 • DEFINITION: vargtänderna är officiellt de första kindtänderna.
 • ORSAK: under evolutionen har de blivit betydligt mindre än resten av kindtänderna och har ingen funktion i att mala födan.
 • FÖLJDER: vargtänder hittas betydligt oftare i överkäken än i underkäken. Risken är att hästen upplever obehag med bett i munnen när mjukvävnaden knips mellan tanden och bettet. Vargtänderna behöver inte nödvändigtvis bryta ut, vilket betyder att de inte kommer genom tandköttet utan ligger direkt under bettet och orsakar hästen stor smärta.
 • LÖSNING: borttagning med lokalbedövning.
Vassa tandkanter
 • DEFINITION: vassa kanter som bildats av tandemaljen på ytterkanten av kindtänderna i överkäken och på innerkanten av de nedre kindtänderna.
 • ORSAK: hästens överkäke är bredare än underkäken och om hästen inte maler med tillräckligt stora rörelser bildas vassa tandkanter. Alla hästar har tandkanter, poängen är hur vassa de är.
 • FÖLJDER: vassa kanter gör sår på tungan och inre sidan av kinderna så att det är obekvämt för hästen att äta och bli riden.
 • LÖSNING: regelbunden raspning.
Hake
 • DEFINITION: en vass och ofta hög tagg på de första övre eller sista kindtänderna.
 • ORSAK: ofta ett medfött fel där kindtänderna inte ligger helt mitt emot varandra och en hake bildas. Hakar kan också finnas hos hästar med jämnt bett, inte bara hos hästar med överbett.
 • FÖLJDER: hakarna gör det omöjligt för underkäken att röra sig framåt normalt när hästen äter eller blir riden. Ofta öppnar hästen munnen när man gör en bromsande rörelse med händerna eller hästen går på tygeln. Särskilt de bakre hakarna förorsakar sår i mjukvävnaden på motsatt sida.
 • LÖSNING: regelbunden raspning. Hakar återkommer lätt.
Ramp
 • DEFINITION: en hög och vass tagg på de första nedre kindtänderna.
 • ORSAK: kan vara medfött, ofta hos hästar med underbett. En ramp kan också uppstå om mjölktänderna inte byts ut samtidigt. Ett mycket vanligt problem hos små ponnyer!
 • FÖLJDER: rampen hindrar en normal tuggcykel och gör det obekvämt för hästen att ha bett i munnen. Hästarna är ofta ”hårda i käken” eller okänsliga.
 • LÖSNING: regelbunden raspning.
Höga åsar på tuggytan (ETR)
 • DEFINITION: De tvärgående åsarna på tuggytan på kindtänderna är för höga och vassa.
 • ORSAK: Åsar bildas när tandens hårda ämne i den ena käken möter tandens mjuka ämne i den motsatta käken. Om åsarna blir för höga och vassa kan det bero på ett fel i hur käkarna möts eller att hästen inte gör en normal malande tuggrörelse.
 • FÖLJDER: Åsarna på tuggytan behövs för att mala fodret men om åsarna är för utstående låser de underkäkens rörelse och hindrar normala rörelser när hästen äter och blir riden. Höga åsar kan också orsaka diastema.
 • LÖSNING: Regelbunden raspning
Trappbett
 • DEFINITION: en hög tand eller höga tänder som bildar ett tydligt urskiljbart område.
 • ORSAK: beror ofta på att den mötande tanden är låg eller fattas. Trappbett kan också utvecklas om det uppstår problem när mjölktänderna byts ut.
 • FÖLJDER: trappan låser underkäken fullständigt, vilket hindrar en normal malande rörelse och stör ridbarheten.
 • LÖSNING: regelbunden raspning. Tänderna som fattas leder till att de mötande tänderna växer snabbare än normalt, vilket betyder att tänderna måste raspas oftare.
Vågbett
 • DEFINITION: flera av kindtänderna i underkäken växer våglikt.
 • ORSAK: ett vågbett utvecklas ofta på grund av andra tandproblem som hindrar normala rörelser i underkäken. Det är också vanligt att mjölktänder som byts ut oregelbundet leder till vågbett.
 • FÖLJDER: vågbett orsakar för kraftig och för tidig nötning i tänderna i den motsatta käken. Tandköttsfickor och inflammationer i tandens stödjevävnad är också möjliga.
 • LÖSNING: mycket regelbunden raspning. Det är svårt men inte omöjligt att åtgärda vågbett.
Saxbett
 • DEFINITION: kindtändernas tuggyta lutar kraftigt.
 • ORSAK: beror på en otillräcklig tvärgående rörelse i underkäken.
 • FÖLJDER: hästen kan inte göra en normal malningsrörelse och maler fodret väldigt dåligt.
 • LÖSNING: regelbunden raspning. Det är svårt men inte omöjligt att åtgärda saxbett.
Persisterande mjölktänder
 • DEFINITION: mjölktand som inte lossnar.
 • ORSAK: en permanent framtand eller premolar nöter mjölktanden underifrån så att mjölktanden till sist lossnar. Om den permanenta tanden bryter ut på ett aningen avvikande ställe betyder det att mjölktanden inte nöts eller lossnar.
 • FÖLJDER: de permanenta tänderna utvecklas ojämnt och kan leda till bland annat trapp- eller vågbett.
 • LÖSNING: regelbunden tandkontroll var halvt år i 2,5–4,5 års åldern.
Sprickor
 • DEFINITION: en del av tanden spricker eller tanden spricker i tu.
 • ORSAK: sprickor är ofta idiopatiska, vilket innebär att man inte känner till orsaken bakom dem. Ibland kan sprickor bero på långt framskriden infundibular karies.
 • FÖLJDER: en större spricka kan göra det svårt för hästen att äta, särskilt om tanden inte lossnar av sig själv. Om tanden spricker så att pulpan eller pulpor öppnas kan tanden i värsta fall dö.
 • LÖSNING: sprickan ska undersökas grundligt med endoskop och vid behov med röntgen. Det är också viktigt att avrunda kanterna i sprickan med rasp så att mjukvävnaden inte skadas.
Diastema
 • DEFINITION: mellanrum mellan tänderna.
 • ORSAK: det finns otaliga orsaker, bland annat ålder, andra sjukdomar (som Cushing), gener, anatomin i hästens tänder (till exempel tänder på fel ställe eller ändringar i tandraden mot roten), ojämnheter i tänderna i den motsatta käken, utfodring med hö, foder som ruttnar mellan tänderna, plack.
 • FÖLJDER: det finns olika typer av diastema men i de flesta fallen samlas foder mellan tänderna. Hästen får inte loss fodret, särskilt hö, som fastnat mellan tänderna utan det börjar ruttna, vilket leder till att pH-värdet sjunker och att bakterier frodas.

Det första symtomet är en tandköttsinflammation som ovårdad fortskrider till parodontit (inflammation av tandens stödjevävnad) som i sin tur kan leda till att tanden lossnar. Ofta visar hästen inga symtom. Dålig andedräkt är vanligen ett tecken på problemet.

En inflammation av tandens stödjevävnad är enligt rapporter den mest smärtsamma sjukdomen en häst kan ha i munnen.

 • LÖSNING: en mycket noggrann rengöring av tandmellanrummen med tryckvattenstråle och särskild sond är det viktigaste. Detta kan vara en tillräcklig behandling för unga hästar men de flesta fallen kräver också att man gör en fåra mellan tänderna. Kontakta Hirnuva Hammas, vi är specialiserade på diastemavård!
Infundibular karies
 • DEFINITION: hål i tänderna
 • ORSAK: infundibulum, eller kärnspår, är en hålighet fylld med tandcement i framtänderna och i kindtänderna i överkäken. Varje framtand har ett kärnspår och varje övre kindtand två. Tandcementen borde fylla dem helt och hållet men av någon orsak gör den det inte alltid. Det kallas för infundibular cementhypoplasi. Man anser att karies bildas när skadorna i den infundibulara cementen på grund av normal slitning kommer i kontakt med miljön i munnen. Då packar sig foder och kariogena bakterier in i skadorna och skapar en lokal sur miljö som orsakar karies.
 • FÖLJDER: inflammation i tandroten, sprickor/frakturer i tänderna och inflammation i pulpan är möjliga följder. Infundibular karies delas in i fyra olika klasser enligt hur allvarlig situationen är. Till en början är karies inte smärtsam eftersom tandcementen inte har nerver, men när karies framskrider är det sannolikt att den orsakar någon form av smärta och obehag.
 • LÖSNING: primära åtgärder är regelbunden kontroll och raspning som minskar på trycket i kariestanden. När karies fortskrider så att hästens sekundärdentin blir mörkare finns det anledning att överväga att borra och laga tanden.
Perifer karies
 • DEFINITION: den yttre eller inre ytan av tanden nöts bort.
 • ORSAK: Finland dras med en galopperande perifer karies, ett problem som undersökts sparsamt. Orsakerna bakom problemet diskuteras ständigt och det är sannolikt fel slags foder som förorsakar sjukdomen. Som möjliga faktorer nämns bland annat lågt pH-värde i höet (hö i plastfolie) och hög sockerhalt i höet. Gener och diastema kan också ligga bakom sjukdomen.
 • FÖLJDER: tandytan nöts bort – först cement, sedan emalj och till sist dentin – och tanden blir skör. Tandytan blir ojämn, vilket betyder att fodret fastnar på den. Det blir en ond cirkel. Till en början är sjukdomen sannolikt smärtfri men orsakar smärta eller obehag när den fortskrider.
 • LÖSNING: det finns ingen behandling för problemet. Det lönar sig att göra ändringar i utfodringen och kontrollera tänderna regelbundet.
EOTRH – Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis
 • DEFINITION: en möjligtvis smärtsam och progressiv sjukdom som klassas som en parodontal sjukdom som närmast berör framtänderna även om hörn- och kindtänderna också kan drabbas av sjukdomen.
 • ORSAK: orsaken är okänd – det sägs att sjukdomen vanligast drabbar äldre hästar. EOTRH är sannolikt en sekundär sjukdom. Hästens ålder, kön och ras samt miljö, en inflammation i tandens stödjevävnad, gener, hormonella sjukdomar som Cushing eller EMS, mekanisk stress eller extrem tandvård kan vara bidragande faktorer.
 • FÖLJDER: EOTRH kunde man kalla ett bipolärt tillstånd. Av någon okänd orsak reagerar hästens immunsystem på tänderna och vävnaden runt dem. Sjukdomen orsakar både att tänderna bryts ner (odontoclastic tooth resorption) och att ny vävnad bildas på grund av inflammationen (hypercementosis). Å ena sidan förstörs vävnad, å andra sidan bildas det ny vävnad. I båda fallen blir tanden svag, vilket kan leda till frakturer, smärta och infektioner.
 • LÖSNING: diagnostiseras med hjälp av en genomgående klinisk undersökning och röntgen. I smärtfria fall är det möjligt att närma sig problemet på ett konservativt sätt med olika svamp- och enzympreparat, men i smärtsamma fall som fortskridit är enda lösningen att ta bort de sjuka framtänderna.
Skador i mjukvävnaden i slemhinnorna eller tungan, skador i benet i de undre lanerna
 • DEFINITION: sår i mjukvävnaden eller grop/böld i benet i de undre lanerna.
 • ORSAK: dåligt anpassat bett, hård hand, vassa kanter, sprickor i tänderna eller andra tandproblem.
 • FÖLJDER: hästen äter dåligt, ridbarheten är dålig, hästen gör motstånd när bettet läggs i munnen, munnen kan blöda.
 • LÖSNING: regelbunden kontroll av mun och tänder, samtidigt kontrolleras hur bettet passar hästen.