Vilka symtom kan hästen visa?

Många hästar uttrycker tandproblem med sitt beteende. I grund och botten är hästen ändå ett bytesdjur som inte gärna visar smärta eftersom rovdjur tolkar detta som ett lätt byte. Det är alltså möjligt att hästens ägare tror att munnen mår bra eftersom hästen inte visar tydliga symtom. Det är ändå sannolikt att det finns problem i munnen som med tiden går från att vara ett lätt rutinjobb till ett mer utmanande ingrepp som kräver lugnande medel. Därför borde varje häst genomgå en tandkontroll minst en gång per år, även om inga av de nedan nämnda beteendeförändringarna upptäcks.

Hästen äter på ett annat sätt
 • hästen för ett smaskande, gurglande eller dylikt ljud när den äter
 • mat faller ut ur munnen 
 • hästen försöker ta sig ”en munfull” eller glufsa i sig stora munsbitar
 • hästen äter särskilt långsamt och/eller försiktigt
 • hästen tar vatten i munnen medan den äter korn eller stråfoder
 • hästen rör inte på underkäken i sidled utan tuggar som människan i en upp och ner-rörelse 
 • hästen packar in mat i kinderna som en hamster
 • hästen spottar ut delvis tuggade bollar av mat.
Brist på samarbetsvilja vid ridning eller körning
 • dålig styrbarhet
 • hästen rör sig snett
 • biter i bettet
 • lyfter tungan över bettet
 • kastar med huvudet eller skakar på det
 • stegrar
 • bockar.
Andra symtom
 • dålig muskelkondition i ryggen trots träning och rätt utfodring
 • avmagring
 • munnen luktar
 • hela korn av spannmål eller långa partiklar (över fem millimeter) i avföringen
 • avföringen liknar inte typiska bollar
 • hästen har ofta kolik eller andra problem med magen
 • krubbitning
 • luftsnappning.