Hur ofta ska tänderna kontrolleras?

0–2.5 år: En gång per år

Efter att fölet fötts är det viktigt att kontrollera att käkarna är raka och lika långa samt att de mittersta främre mjölktänderna möter varandra. Härefter följer man med att resten av mjölktänderna och de permanenta molarerna bryter ut i rätt tid och på rätt ställe. Bettfel som upptäcks i ett tidigt skede är lättare att åtgärda. Vassa tandkanter och andra fel som stör tuggandet kan förekomma även på mjölktänder och ska raspas bort. Detta är också en bra tidpunkt att ta bort vargtänderna. Varje föl ska genomgå en tandkontroll innan man sätter bett i munnen och inleder skolningen!

2.5–4.5 år: Två gånger per år

Det här är en mycket viktig tid i tandvården eftersom fölet ofta ska vänjas vid bett samtidigt som munnen går igenom stora förändringar. Tandbytet börjar när fölet är 2,5 år gammalt och därefter byts mjölktänderna med ett halvt års mellanrum (framtänderna och premolarerna) ut mot permanenta tänder, allt som allt 24 tänder. Det är viktigt att följa mjölktändernas utveckling för att se om de lossnar samtidigt av sig själva eftersom det annars är nödvändigt att dra ut dem. En mjölktand som ligger på en permanent tand för länge kan bland annat orsaka missbildningar eller leda till att den permanenta tanden växer snett. Om tänderna inte byts ut symmetriskt är tandraderna och tuggytorna inte i balans, vilket leder till att hästen inte tuggar normalt och att tänderna nöts. Förutom att man följer med tandutbytet ska tänderna också raspas.

4.5 år och äldre: En gång per år

Vid 4,5 års ålder är det väldigt viktigt för tändernas livslängd att noga raspa och balansera dem. Då har hästen redan alla sina permanenta kindtänder och tänderna kan för första gången raspas i sin helhet.

Vid 4.5– 6 års ålder bryter hörntänderna ut, vanligast hos hingstar och valacker. Detta kan orsaka stor smärta och leda till problem när man kör/rider.

Avelsston

Det rekommenderas inte att tänderna raspas under de första tre (3) och sista tre (3) månaderna av dräktigheten på grund av risk för kastning. Det vore bra att raspa stoet före betäckningen så att det kan utnyttja näringen på bästa möjliga sätt under dräktigheten. Stoet kan sedan raspas igen efter att det fölat, före följande insemination.

Tävlingshästar

Tävlingshästar ska raspas ungefär var sjätte (6) månad för att det inte ska uppstå vassa tandkanter eller andra problem som stör arbetet och försämrar hästens prestation.