Varför tandslipning?

Användning av tandslip kräver alltid att hästen blir sederad, annars kan arbetet inte utföras på ett tryggt sätt.

Med tandslipen kan man bearbeta ett väldigt litet område på en enskild tand, vilket förbättrar precisionen och kvaliteten. Dessutom ökar livslängden för tänderna när man endast behandlar höga problemställen. Med en tandrasp är det omöjligt att bearbeta endast ett litet område.

När hästen fått lugnande medel är det också möjligt att slipa framtänderna med tandslip. Det är en mycket viktig del av tandvården eftersom framtänderna ofta har felaktig tandställning.

Det är dessutom fysiskt lättare för tandläkaren att använda tandslip!