avIntroduktion

Marika har sysslat med rid- och travhästar sedan hon var liten och har som mest haft fyra egna hästar. Hon utexaminerades 2011 från New Zealand Equine Dentistry School i Nya Zeeland som Finlands första utbildade hästtandtekniker och samma år grundade hon Hirnuva Hammas.

Marika inledde sina studier i veterinärmedicin i Wroclaw, Polen 2012 och blev färdig 2018 som bästa i sin årskurs. Under studietiden genomförde hon praktik i både tandvård och allmänmedicin i Tyskland, USA och Dubai.

Marika är medlem i organisationer för hästtandvård i Tyskland (IGFP) och USA (IAED) och deltar regelbundet i både utbildningar och konferenser som organisationerna anordnar. Marika samarbetar också tätt ihop med ledande hästtandvårdare i Tyskland.

Marika är alltså veterinär specialiserad på hästtandvård och utför inga andra medicinska behandlingar. Både sedering inför raspning och vaccination mot influensa eller tetanus belastar kroppen. Därför rekommenderas inte vaccination under samma behandling som hästen ges lugnande medel.